Filtrowanie wody może odbywać się na wiele sposobów, kluczowe znaczenie ma bowiem to, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Gdybyśmy mieli jednak uszeregować filtry do wody ustalając, że kryterium ich wyboru będzie przede wszystkim ich popularność, zmiękczacze z pewnością zajęłyby jedno z pierwszych miejsc.

Najważniejszym zadaniem, jakie mają do zrealizowania zmiękczacze jest zmniejszanie twardości wody. To właśnie twarda woda najczęściej odpowiada za powstawanie osadów wapnia, charakterystyczne jest przy tym to, że pojawiają się one nie tylko w rurach instalacyjnych, ale również na mechanizmach należących do zmywarek i pralek oraz na urządzeniach sanitarnych. Sam proces zmiękczania nie jest skomplikowany i najczęściej polega na wymianie jonów wapnia i magnezu odpowiadających za twardość wody na jony sodu.

Osoby, które decydują się na ich stosowanie najczęściej wykonują taki krok po to, aby przed osadem z kamienia zabezpieczyć wykorzystywane na co dzień urządzenia AGD. Filtry zmiękczające wody najczęściej są wypełnione żywicą znaną tez jako jonit, dla której charakterystyczna jest zdolność do uwalniania jonów sodu w sposób selektywny, a następnie również – pochłaniania jonów magnezowych oraz wapniowych.

Zmiękczacze wody różnią się między sobą konstrukcją i obecnością ewentualnych zastosowań dodatkowych. Bywa i tak, że mamy do czynienia z dość istotnymi różnicami cenowymi, na które wpływ ma nie tylko stopień zaawansowania, ale również autorytet ich producenta. Odpowiednio konserwowane mogą działać nawet przez kilkanaście lat przez cały ten czas charakteryzując się jednakowo dużą wydajnością.

Na witrynie https://www.zmiekczacze.com przeczytasz więcej informacji o twardej wodzie i zmiękczaczach wody.

Oficjalnym dystrybutorem zmiękczaczy wody WaterMark oraz Denver jest firma KLARSAN. Na zmiękczaczu szukaj hologramu, który potwierdza oryginalność produktu.