Mówiąc o zmiękczaczach wody najczęściej mamy na myśli kompaktowe urządzenia, które są instalowane zarówno w domach, jak i w mieszkaniach po to, aby możliwa stała się walka z twardą wodą. Okazuje się jednak, że mamy do czynienia z zagadnieniem o zdecydowanie większym stopniu złożoności.

O tym, na ile wydajny jest zmiękczacz wody, przesądzają przynajmniej dwa czynniki. Na pierwszy plan wysuwa się charakter samego urządzenia, nie bez znaczenia jest jednak miejsce jego pracy, producenci dostosowują bowiem do niego zarówno metodę walki z twardą wodą, jak i samą konstrukcję urządzenia. Gdy zatem mamy do czynienia ze zmiękczaczami przeznaczonymi do użytku domowego, ich znakiem rozpoznawczym jest przede wszystkim kompaktowa obudowa, która eliminuje ewentualne problemy pojawiające się na etapie instalacji.

Rozwiązania tego typu są w coraz większym stopniu samowystarczalne, coraz częściej charakterystyczne jest przy tym dla nich to, że posiadają programatory pozwalające ich użytkownikom na samodzielne określanie, jakie parametry wody wydają się im najbardziej interesujące. Co ciekawe, producenci zmiękczaczy wody często starają się eliminować również inne problemy związane z jakością wody, wchodzimy więc w posiadanie urządzeń, które potrafią dodatkowo usuwać nadmiar jonów żelaza. Można też zdecydować się na rozwiązanie, które będzie zmiękczało wodę w jednym punkcie.

Nieco inne zastosowanie i konstrukcję mają zmiękczacze wody przygotowane do zastosowań przemysłowych. Na pierwszy plan wysuwa się to, że zajmują znacznie więcej miejsca, są dokładniejsze, a do tego często wyposaża się je w szereg dodatkowych funkcji. Różni je też cena w istotny sposób wyższa od tej, która jest typowa dla zmiękczaczy przeznaczonych do użytku domowego. Dla użytkownika domowego znakomitym wyjściem jest zakup zmiękczacza wody Denver Plus 30, który dokładniej opisany został tutaj http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4308,czas-zmiekczaczy-wody-denver-minal-pora-na-ecoperla-toro.