Zmiękczanie wody jest powszechnie stosowanym procesem, dzięki któremu można usunąć z tej cieczy nadmiar jonów magnezu i wapnia przyczyniających się do jej twardości. W tym celu warto zakupić dostępne na rynku urządzenia, dzięki którym można wykonać wymianę jonową wody.

Czym jest twarda woda i jak wpływa na urządzenia?

Wiele gospodarstw domowych boryka się z bardzo twardą, trudną do użytkowania wodą, która to zawiera w swym składzie dużo magnezu oraz wapnia. W takiej sytuacji warto zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie do zmiękczenia wody, które to pozwali przywrócić jej optymalne i wartościowe właściwości.

Użytkowanie twardej wody działa często niekorzystnie na stan zdrowia człowieka. Co więcej twarda woda pogarsza sprawność urządzeń cieplnych, uszkadza urządzenia AGD oraz przyczynia się do niehigienicznego wyglądu urządzeń sanitarnych.

Co to są zmiękczacze wody?

Zmiękczacze do wody to praktyczne urządzenia, które potrafią doskonale usuwać kationy z wody, które to wpływają na twardość wody. Dzięki procesowi zmiękczania można cieszyć się z posiadania miękkiej, zdatnej do picia wody.

Wymiana jonowa – zamiana magnezu i wapnia na jony sodu

Proces zmiękczania wody polega na usunięciu z niej jonów magnezu i wapnia, czyli tych, które powodują jej twardość. Podczas wymiany jonowej są one zamieniane na jony sodu, które to wpływają skutecznie na zmiękczanie cieczy. Proces wymiany jonów zachodzi w specjalnych wymiennikach jonowych podczas przepływania uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną.

Na czym polega proces regeneracji oczyszczacza wody?

Niemniej z czasem użytkowania oczyszczacza na złożu w postaci żywicy jonowymiennej osiada ogromna ilość jonów magnezowych i wapniowych, które to przyczyniają się do twardości wody.

Wówczas to skuteczne przeprowadzenie wymiany jonowej jest niemożliwe. Zatem, gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana niezbędna jest regeneracja zmiękczacza za pomocą solanki tabletkowej.

Z jakich etapów składa się proces regeneracji?

Dzięki temu procesowi możliwe jest ponowne przeprowadzenie procesu wymiany jonowej wody. Ilość zużytej soli tabletkowej podczas procesu regeneracji jest zawsze uzależniona jest od jakości złoża oraz warunków regeneracji.

Proces regeneracji zmiękczania wody składa się z kilku istotnych etapów wśród których można wymienić: płukanie wsteczne, zasysanie solanki, płukanie wstępne i końcowe oraz ponowne napełnianie zbiornika wodą.

Bardzo dokładne opracowanie procesu wymiany jonowej wraz z infografiką znajdziesz na stronie https://www.zestudni.pl/blog/wymiana-jonowa-jak-to-dziala-w-zmiekczaczach-wody/.