Jedną z najczęściej wybieranych metod usuwania manganu i żelaza z wody w gospodarstwach domowych jest montaż urządzeń wykorzystujących wstępne napowietrzanie wody. Dlaczego tak jest? Skąd bierze się popularność tej metody?

Na czym polega ta metoda?

Usuwanie manganu i żelaza z wody z wykorzystaniem wstępnego napowietrzania wykorzystuje reakcję metalu z tlenem. Dochodzi do zamiany jego formy rozpuszczalnej na nierozpuszczalną.

W tej metodzie woda jest wstępnie wzbogacona w tlen z zastosowaniem zewnętrznego aeratora lub wbudowanej poduszki sprężonego powietrza. Potem trafia na złoże filtracyjne, gdzie zachodzi kataliza. Żelazo i mangan są wtedy wytrącane z wody i osiadają na złożu filtracyjnym. Oczyszczona woda trafia do punktu poboru.

Zalety metody wykorzystującej wstępne napowietrzanie wody

Jest to metoda o wysokiej skuteczności (nawet przy wysokim stężeniu żelaza i manganu) oraz w pełni ekologiczna. Do regeneracji nie wykorzystuje się bowiem żadnych preparatów chemicznych, które mogłyby w negatywny sposób oddziaływać na środowisko naturalne.

Niewątpliwą zaletą metody wykorzystującej wstępne napowietrzanie wody jest także niski koszt eksploatacji urządzeń. Do procesu płukania złoża wykorzystywana jest jedynie woda. Ale to nie wszystko! Proces praktycznie nie wymaga uwagi ze strony właściciela, co jest postrzegane przez wielu użytkowników jako największa zaleta takiego systemu uzdatniania wody.

Na rynku istnieją dwa rodzaje odżelaziaczy i odmanganiaczy wody wykorzystujących wstępne napowietrzanie wody. Niektóre z nich wymagają obecności zewnętrznego aeratora oraz ocynkowanego zbiornika ciśnieniowego (seria Ecoperla Sanitower). Inne urządzenia posiadają już wbudowaną poduszkę sprężonego powietrza (seria Ecoperla Oxytower) i mogą działać z każdym typem zbiornika hydroforowego. Warto jednak pamiętać, że mogą posiadać pewne ograniczenia związane z parametrami surowej wody.