Niedostateczne kondycjonowanie wody przeznaczonej do celów przemysłowych może być bardzo niekorzystne. Negatywnie odbija się zarówno na bezpieczeństwie pracy całego układu, jak i ekonomice jego parametrów roboczych. Stosowanie odpowiednich rozwiązań pozwalających na usuwanie kamienia kotłowego, różnorodnych związków chemicznych czy nadmiernej twardości, skutecznie zapobiega różnym niepożądanym efektom. System korzystający z wody przemysłowej może dzięki temu działać prawidłowo i bezawaryjnie. Dotyczy to zwłaszcza kondycjonowania wody w układach kotłowych, w zakresie której bogatą ofertę produktów i rozwiązań posiada firma Transhelsa.

Woda powrotna kondensatu

Kiedy w kotle wytwarzana jest para wodna, cząsteczki wody gromadzą się i skraplają, a następnie są ponownie wykorzystywane jako część wody zasilającej kocioł. Technicznie, kondensat wytwarzany w procesie wytwarzania pary to destylowana, czysta woda, ale czasami obecne są w niej rozpuszczone gazy, takie jak tlen i dwutlenek węgla. Reakcje chemiczne spowodowane obecnością rozpuszczonych gazów mogą powodować silną korozję instalacji wody pitnej i części kotłowych. Gazy te są zwykle usuwane za pomocą demineralizacji, zaawansowanych urządzeń odgazowujących lub środków chemicznych. Kondycjonowanie z pomocą firmy Transhelsa pozwala na skuteczne przeprowadzenie tego zabiegu.

Kotły parowe niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe

Zazwyczaj technologia stosowana w kotłach niskociśnieniowych obejmuje prostą filtrację. Daje ona pewność, że do kotła nie dostanie się brud, a środek zmiękczający wodę usunie jej twardość. Gdy ciśnienie wzrasta, można użyć dodatkowego środka zmiękczającego wodę, oprócz dalkalizatora dla niższego zasilania zasadowego. Natomiast obróbka wody zasilającej dla kotła wysokoprężnego wymaga zwykle pewnego rodzaju demineralizacji, wymiany jonowej lub polerowania elektrodionizacyjnego. Można również zastosować urządzenia do polerowania wielowarstwowego z żywicą lub z mieszanym złożem, a technologie te mogą być trwałe (możliwe do regeneracji na miejscu) lub przenośne (wymagające usługi wymiany od zewnętrznego dostawcy). Odwrócona osmoza jest bardzo popularną technologią dla elektrowni w połączeniu z polerowaniem. Są one zwykle stosowane w kotłach wysokociśnieniowych w elektrowniach lub rafineriach, gdzie pożądana jest woda o bardzo wysokiej czystości.

Jakość wody stosowanej w przemyśle

Jakość wody zasilającej potrzebnej do indywidualnego kotła zależy od wielu czynników. Najważniejszym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest ciśnienie, przy którym należy pracować z kotłem w stosunku do ilości wody potrzebnej do przetworzenia na dzień oraz szybkości procesu. W przypadku niektórych ciśnień istnieje maksymalny poziom zanieczyszczeń, które można wprowadzić do kotła, a wraz ze wzrostem ciśnienia w kotle staje się on bardziej krytyczny dla dokładnej obróbki, która zapewnia wodę wyższej jakości. Należy również pamiętać, że producenci kotłów mają swoje własne wymagania dotyczące jakości wody, dlatego należy sprawdzić u producenta, jakie są ich zalecenia. Firma Transhelsa zajmuje się także profesjonalną korekcją składu wody.

Czy chcesz wiedzieć więcej o tym, czym jest kondycjonowanie wody chłodzącej stosowanej w przemyśle?