Zarówno azotany, jak i azotyny w wodzie, występujące w dużym stężeniu są szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz zwierząt. Co ważne, przemiany biochemiczne w organizmie mogą sprawić również, że będą one jeszcze bardziej niebezpieczne. Zwiększają one między innymi ryzyko wystąpienia nowotworu układu pokarmowego.

Skąd biorą się azotyny i azotany w wodzie?

Azotany oraz azotyny występujące w wodach podziemnych pochodzą przede wszystkim z procesów mineralizacji materii organicznej, bądź też w związku z procesami nitryfikacji. W głównej mierze ich wysokie stężenie pojawia się na terenach rolniczych, czyli tam, gdzie stosowane są nawozy sztuczne. Przenikają one do głębszych warstw wodonośnych, a następnie do wód głębinowych. Oznacza to zatem, że nawet studnie głębinowe nie są wolne od zanieczyszczeń.

Dopuszczalne normy azotanów i azotynów w wodzie

Azotany i azotyny obecne w wodzie powinno się stanowczo ograniczyć. Dopuszczalna ich norma w wodzie pitnej wynosi 50 miligramów na jeden litr (azotany) oraz 0,50 miligrama na jeden litr (azotyny).

Jak pozbyć się azotanów i azotynów z wody?

W rzeczywistości istnieje kilka możliwości pozbycia się azotanów i azotynów z wody. Trzy jednak z nich są najbardziej skuteczne. Są to: wymiana jonowa, metody biologiczne oraz odwrócona osmoza.

Wymiana jonowa

Usunięcie azotynów i azotanów z wody może być skuteczne za sprawą redukcji stężenia jonów azotanowych, przeprowadzanej na żywicy jonowymiennej. Są to anionity, które zmieniają się z NO3 na Cl. Co więcej, oprócz azotanów, usuwane są z wody również siarczany.

Tenże proces pozwala zredukować stężenie jonów do dopuszczalnego poziomu.

Metody biologiczne

Pomocna może być metoda stosowania procesów biologicznych. Stosuje się tutaj złoża filtracyjne na powierzchni, na której rozwijają się bakterie. Dostarcza się im składniki odżywcze, tj. fosforany lub węgiel organiczny. Proces denitryfikacji azotany doprowadza się do azotu wolnego, czyli takiego, który nie jest szkodliwy dla życia i zdrowia człowieka.

Więcej sprawdzonych informacji na temat azotanów oraz azotynów wodzie znajdziesz w tym artykule. Polecam.