Bez kategorii

Falochron

Doświadczenie Bożej obecności, na co kładzie nacisk św. Benedykt w jego drodze duchowego zmierzania ku Panu, jest rzeczywistością miłości. Miłość zaś przynagla nas do tego, by dzielić się nią z innymi. By wiarę wyznawać ustami. To ostatnie z kolei, jak podkreśla u progu roku wiary Benedykt XVI w liście Porta fidei, „wskazuje, że wiara oznacza […]